Nabobil- en digital platform

Publisert 1 kommentar

I dette innlegget skal jeg ta for meg den norske plattformen Nabobil.no. Her skal jeg snakke om hvordan bedriften opererer, aktører, forbrukere og hva den gjør får å senke brukerens transaksjonskostnader. Hva er en platform? En plattform kan forklares som en forretningsmodell som skaper en form for verdi, når en transaksjon oppstår mellom to eller […]

Alt vi endres

Publisert 2 kommentarer

I de tidligere blogginnleggene har jeg snakket om kunstig intelligens, og robotteknologi. I dette blogg innlegget skal jeg ta for meg teknologi som kommer til å revolusjonere alt vi kjenner til idag. I løpet av de siste årene har vi blitt introdusert til teknologi som kan endre samfunnet. Noen av disse er VR, AV, og […]

Kunstig intelligens

Publisert 3 kommentarer

I dette blogginnlegget skal jeg snakke om begrepet kunstig intelligens.  Jeg skal ta i utgangspunktet i vår andre forelesing med Arne Krokan, og her var kunstig intelligens et hovedtema som ble godt drøftet. I blogginnlegget skal jeg avslutte med en artikkel som er relevant og tar for seg nettopp dette tema Maskiner tar over oppgavene? Forelesingen […]