OKR – Et enkelt system for vekst

Velkommen tilbake til min studentblogg, om digital markedsføring. Vi har nå kommet inn i den tredje delen av dette faget, med en ny foreleser: Karl Philip Lund. I denne modellen skal vi lære om E-varehandel, og skrive 2 blogginnlegg hver uke. Disse blogginnleggene skal innholdet alt fra planlegging, systemer, læring og dokumentere prosessen i vår egen nettbutikk som vi skal opprette. Så dette blir en spennende måned med masse innhold og mye læring

I det første blogginnlegget i denne modulen, skal jeg ta for meg styringsformen OKR. Dette er en styringsform som blir brukt i mange bedrifter for å klare å navigere seg i markedet, og vokse. Men hva er dette systemet, hvordan fungerer det, og hvordan kan du bruke det i din bedrift?

Bildet er hentet ifra: https://www.synergita.com/blog/what-is-okr-approach-why-companies-using-okr-see-tremendous-results

Hva er OKR?

OKR er en forkortelse for Objectives and key result. I følge Inevo er OKR et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater. OKR prosessen benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid.  Dette styringsettet er med på å kartlegge realistiske mål, og måle i hvilken grad disse målene blir oppnådd. På denne måten kan bedrifter orientere seg, jobbe med forbedringspotensialer, og utvikle bedriftens interne og eksterne mål på en kontrollert måte.

ORK kan forenkles slik: 

Objective = Hva ønsker organisasjonen å oppnå?  Key Results = Hvordan skal organisasjonen nå målet? 

Bildet er hentet ifra: https://www.free-power-point-templates.com/articles/okr-objectives-and-key-results-and-powerpoint-templates/

Objective er retningen. Key results er hvordan du skal komme dit. Dette er to spørsmål ledelsen, ansatte og organisasjonen må ta for seg etter hvert kvartal, for å kartlegge hvordan og hva som har blitt oppnådd. Etter hvert kvartal kan målene bli justert etter hva som er realistisk av tidligere resultater, og dagens situasjon. Ved å gjøre dette etter hvert kvartal, har bedriften mulighet til å jobbe mot kortsiktige og konkrete mål. OKR hjelper til slik at disse målene er integrert på en god måte, slik at det er motiverende for alle som jobber internt i bedriften. Dette er både individuelle og overordne mål for bedriften. De individuelle målene blir kommunisert mellom ledelse og ansatte for å finne realistiske mål. Disse målene blir publisert slik at alle kan se de, og på denne måten blir det forpliktelser og en sosial kontrakt mellom ansatte. Disse individuelle målene knyttes opp igjen mot organisasjonens mål

Hva er gode Objectives?

Et objective er som tidligere nevnt en retning en bedrift må gå mot. Dette er faste mål, som er synlig og som kan bli målt. Her er det viktig å sette seg realistiske mål, og mål som hvert enkelt individ i bedriften kan forstå og jobbe mot. Objectivs er basert på hva bedriften har ressurser til å oppnå, og konkrete mål som må bli målt etter hvert kvartal. Dette kan være mål som:

 • 50% av salg skal inneholde sekunderprodukter som kunder kjøper itilegg 
 • Være domineredn i lokalområdet.
 • Oppnå 1 sukesshistore

Hva er gode Key Resutls?

Et Key Resutls skal løse spørsmålet om hvordan organisasjonen skal nå målet. Når er slik Key Results skal bli lagd, er det viktig å være så spesefikk som mulig. På denne måten er det mulig å måle det konkret, og hva som kan bli gjort bedre i neste kvartal. På denne måten henger Objectives og Key results sammen, for å spesifisere hvordan objectives skal bli nådd. Dette burde være mål som ikke er for enkle, men ikke for vanskelige heller. Det må være en god balanse mellom hva som er realistisk og oppnåelig. Dette kan se slik ut:

 • Få 300 besøkende i løpet av en mnd. (7/10)
 • Få 10 salg (5/10)
 • Få 200 følgere på Instagram (Sosiale Medier) (6/10)

Hvordan kan du komme i gang med en OKR?

Bildet er hentet ifra: https://pixabay.com/no/photos/konsept-mann-papirer-person-planen-1868728/

For å implementere OKR i bedriften din, er det ifølge Sprint, 8 enkle steg som du kan gjøre: 

 1. Samle ledergruppen og drøfte dagens situasjon og fremtidig situasjon. Her tar du for deg konkurrenter og utfordringer ( Sprint)
 2. Del opp gruppen til 2-3 personer som skal drive med idemyldring, for å senere presentere et OKR som skal representere selskapet. (Sprint
 3. Deretter samles ledergruppen, slik at alle forslagene skal bli diskutert, og velge ut de beste som skal bli brukt. Dette blir kommunisert nedover i organisasjonen (Sprint
 4. De underliggende nivåene i organisasjonen knytter sine OKR’s mot de overordnede selskapsmålene. Samtidig behøver det ikke å være et 1:1-forhold mellom selskapsmål og teammål. Teamet arbeider sammen om å definere sine OKR’s, på samme måte som i ledergruppen beskrevet over. Noen organisasjoner innfører OKR’s også på individnivå. Disse beskrives ut ifra personlige ansvarsområder og utviklingsmål, og sees i sammenheng med hvilket bidrag den enkelte kan ha til OKR på selskaps- og teamnivå.
 5. Etter disse 4 stegene handler det 5. steget om å samkjøre OKR`s nedover i organisasjonen. Her anbefales det å bruke x antall dager for å optimaliserer denne samkjøringen på best mulig måte på kortest tid. (Sprint)
 6. Når OKR’s for hele organisasjonen er drøftet, og ledelsen kommet frem til en konklusjon. Legges de åpent slik at alle i organisasjonen kan se. (Sprint)
 7. OKR setter du for et kvartal om gangen før de endres. Mellom disse kvartalene kan de justeres etter hva som er realistisk, og hva som kan oppnås. Parallelt foregår idemyldring rundt neste periodes OKR’s.(Sprint)
 8. Ved periodens utløp gjennomføres en refleksjon rundt de oppnådde resultatene, som så deles med resten av organisasjonen. Neste periodes OKR’s deles på tvers av selskapet og lastes opp på en felles plattform.

Konklusjon

OKR er et godt verktøy som flere bedrifter burde implementere. På denne måten har bedrifter mulighet til å få en bedre struktur. Her blir langsiktige mål, og kortsiktige mål jobbet tett mot. Det er en god måte å vokse på, og motivere ansatte til å jobbe hardt mot inviduelle mål, og selskapets mål. De kortsiktige målene gjør det mulig for forbedringer, og hele tiden jobbe mot det realistiske.

Kilder:

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

En kommentar om “OKR – Et enkelt system for vekst

 1. Hei Mohammed!

  Flott innlegg 🙂 Du skriver og forklarer godt. Du legger frem eksemplene slik at det er enkelt for leseren å forstå. Fin struktur på innlegget har du også, med gode underoverskrifter og gode bilder. Så flott at du også har benyttet deg av hyperlinking for å henvise til kilder i løpende tekst!

  Du skriver allerede veldig bra, så min utfordring til deg neste gang er å kanskje skrive mer 😀 Kanskje det finnes flere undertemaer du kan ta med i teksten? I dette tilfellet, hadde det vært spennende å lese om aktuelle bedrifter som benytter seg av OKR med spesifikke eksempler og analyser 🙂

  Bra jobbet! Jeg gleder meg til å følge deg videre 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *