Refleksjonsnotater

Jeg har nå kommet mot slutten i den andre delen av kurset, og det er kun eksamen som står for tur. I dette blogginnlegget skal jeg ta for hva jeg har lært i løpet av dette kurset ,og hva jeg kommer til å ta med meg videre i fremtiden. Her skal jeg oppsummere hva jeg har lært, hva jeg syntes har vært interessant og hvordan min synsvinkel har endret seg i løpet av kurset.

Bildet er hentet ifra: https://pixabay.com/no/illustrations/naturen-jorden-bærekraft-blad-3294632/

Oppsummering

I delen til Cecilie Staude har vi hatt bærekraft som hovedtema. Har har vi lært, drøftet og diskutert ulike etiske problemstillinger, og lært mye om hvordan bedrifter kan jobbe mot en bærekraftig framtid. Her har vi gått igjennom temaer som for eksempel hvordan gjøre forretningsmodellen grønnere , FN´s bærekraftsmål, kundereisen, markedsføringstiltak og klimakomunikasjon. Dette er bare noen av de få temane vi har lært i de 12 forelesningen vi har hatt. Cecilie Staude har også vært utrolig flink til å snakke om tiltak om hvordan bedrifter kan bli grønnere, og hvorfor disse tiltakene er viktig å jobbe mot. Store deler av eksamen som vi har har fått utdelt, basere seg nettop på dette: Muligheten for å oppnå en grønnere virksomhet. Dette kan være i form av produksjon, fornybar energi eller endring i forretningsmodellen. Jeg har lært utrolig mye løpet av denne måneden, og fått bedre kunnskap om hva bærekraft handler om.

Intersante temaer

I dette faget har det vært en del interssante temaer som vi har lært om. Dette er ikke temaer som jeg nødvendigvis syntes vært interessant i starten, men ettersom jeg har fått en større forståelse for, skapt stor nysgjerrighet og interesse. Dette har for eksempel vært FNs bærekraftsmål. Jeg hadde lite kunnskap om det fra før av, men jeg visste ikke at det omfavnet så mange komponenter innenfor bedriftsmarkedet. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Dette er noe som resulterer til at alle blir involvert, og trenger å jobbe mot disse målene. Tidligere har jeg skrevet om disse bærekraftsmålene til FN, og hvordan McDonalds jobber mot disse. Noe som overkset meg ekstremt, var hvor fokuserte store selskaper er får å bidra til en grønnere endring. Flere bedrifter opplever «Green washing», og har mye medie oppmerksomhet med tanke på bløffing av bærekraftige tiltak. Dette er det fortsatt mye av, og store bedrifter blir fulgt opp av tiltakene som de påstår at de gjør. Derfor er det veldig lurt å være kritisk når bedrifter kommer ut med bærekraftige endringer eller tiltak.

Bildet er hentet ifra: https://pixabay.com/no/vectors/resirkulere-trekant-symbolet-1699572/

Avslutning

Denne delen av faget har virkelig åpnet øynene mine for bærekraft, og hvor viktig en grønn endring er. Dette kan være små individuelle endringer som å resirkulering av flasker, eller store endringer som å endre en hel foretningsmodell. Når vi først startet med faget var jeg ganske uviten når det gjeld bærekraft, og var lite interessert i det. Men jo mer jeg har lært i faget, jo mer interessant har det blitt. Dette har gjort jeg jeg tenker over etiske bærekraft problemer oftere, og hvordan vi som enkelt individer også kan bidra. FNs bærekraftmål er åpen for at alle kan delta og bidra til å forhindre for eksempel verdens sult, løfte livskvalitet til de mindre heldige, og ikke minst forhindre store miljøskader. Blogginnleggene har bidratt til at jeg har fått en større forståelse for de ulike tematikkene, og hvorfor de har så vært så viktig. Cecilie Staude har også vært utrolig dyktig til å lære bort og få oss til å forstå og reflektere. Denne delen av faget har vært veldig lærerikt, og har åpnet et helt ny verden for min del som tidligere ikke har vært så miljøbevisst.

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *