FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER- Er alt vi trykker på tilfeldig?

Tidligere har jeg skrevet blogger om de ulike teknologiene som kommer, og om plattformer som Nabobil.no. Når vi surfer på nettet kommer vi over de mest tilfeldige tingen, enten det er på Facebook eller Instagram. Vi deler det med venner, tagger, liker eller lagrer det vi liker. Er det helt tilfeldig at det kommer opp en video av for eksempel katter? Eller en artikkel om Donald Trump? Eller et innlegg av hvem som vant kampen i går? Nettop dette er det jeg skal skrive om i dette blogginnlegget. Alt er ikke som vi tror.

Hva er Filterbobler?

Har du noen gang tenkt på hvorfor det kommer bare relevante ting når du reiser gjennom de ulike plattformene på sosiale medier? Ifølge Snl ble begrepet Filterboble ble for første gang introdusert av Eli Pariser i boken hans The Filter Bubble i 2011.

Filterbobler er nemlig noe som gjør at alt blir tilpasset til brukeren. Alt av informasjon, liker-klikk, delinger og andre aktiviteter blir analysert og lagret. Det er nettop slik en filterboble oppstår. Når brukeren er på en platofrm eller en nettside har de mulighet til å selektere og tilpasse hva som skal dukke opp hos den enkelte brukeren. Dette er en algoritme som samler inn informasjon slik at brukeren kan finne det en leter etter. Dette baserer seg på hva salgs aktiviteter brukeren har hatt tidligere. Dette kan være at du har sett noen video lenger enn andre, bilder eller inlegg du liker, ting du søker på og andre aktiviteter. Her blir alt av spor vi etterlater på sosiale medier plukket opp. Når slike aktivitet blir målt, lagret og tilpasset, oppstår en filterboble. Denne filterboblen er et resultat av anbefalingsargoritmer som oppstå etter at vi legger igjen spor. Det er nettop i denne tilpassede boblen vi alle lever i, og vi har alle vår egen utifra våre aktiviteter.

Bilde er hentet fra: https://pixabay.com/no/photos/sosiale-medier-ikonet-hånd-holde-2489595/

Hva er Ekkokammer?

Ifølge Snl kan begrepet ekkokammer blir brukt om en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe. Et ekkokammer oppstår i denne filterboblen vi befinner oss i. Dette er et resultat etter at alt er tilpasset og avgrenset til den spesefike brukeren

Det kan forklares som at du som bruker er i et begrenset området, hvor informasjon og ideer kommer inn avhengige av dine holdinger, verdier og ståsted. Her blir du satt i et rom med flere andre som har det samme utganspunktet som deg. Det som kommer inn til brukerene, blir formet som en form av et ekko som blir repetert. På denne måten blir holdingene og verdiene til brukeren forsterket ved at ekkoet blir repetert. Det finnes fortsatt masse informasjon som brukeren blir vernet for, og som aldri når frem. På denne måten oppfatter ikke brukerene andre synspunkter, ideer og andre perspektiver. Når dette skjer, vil de aldre bli eksponert for noe annet enn det de står for. Alt dette vil ha en stor påvirkning på brukeren uten at de vet det, og vil påvirke valg de tar både i virkeligheten og på nettet.

Bildet er hentet fra: https://pixabay.com/no/photos/slå-på-slå-av-innovasjon-lampe-2933029/

Har vi egentlig kontroll?

Alt vi leser og hører gjennom internett er som sagt tilpasset oss. Noe som er ganske skummelt og kan være truende for veldig mange. Det kan være store konsekvenser å havne i feil rom og i feil filterboble. Det er fort gjort å falle inn, og kan være vanskelig å komme ut av. Trykke på en link her, se en video der, like et innlegg der og plutselig er du i det. Det finnes mange plattformer som kan enten bekrefte eller være med å påvirke våre tanker. For våre fleste tanker, er enten noe vi har lest, hørt eller sett av andre som regel. Mange platformer er med på å forme oss enten negativt eller positivt.

Disse filterboblene og spesielt ekkokammer kan være med å forme våre meninger, spesielt politisk. Dette kan være manipulerende på en punkt, hvor alt blir selektert til de ulike brukerene. Hvor meninger, tanker og buskap blir pakket inn og kommer frem på en helt annet måte. Her kan ting bli ensidig ved å utelukke informasjon og svekker det demokratiske prinsippet. Når denne informasjonen kommer inn og blir repetert, svekker den også muligheten for andre å endre meninger og skape debatter. Idag er dette noe som er helt vanlig, men før i tiden var dette umulig med tanke på at alt informasjon kom gjennom nyhetssendinger på fjernsyn, eller papirform. Dette bekrefter bare hvor lite kontroll vi har, og hvor kritiske vi må være når vi får enhver form for informasjon.

Kilder:

https://snl.no/filterboble

https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

Krokan, Arne. 2019. Nettverksøkonomi : Digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

En kommentar om “FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER- Er alt vi trykker på tilfeldig?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *