Nabobil- en digital platform

I dette innlegget skal jeg ta for meg den norske plattformen Nabobil.no. Her skal jeg snakke om hvordan bedriften opererer, aktører, forbrukere og hva den gjør får å senke brukerens transaksjonskostnader.

Hva er en platform?

En plattform kan forklares som en forretningsmodell som skaper en form for verdi, når en transaksjon oppstår mellom to eller flere parter. Disse partene består som regel av konsumer og en produsent. Mange tenker at en platform er en teknologi, men langt ifra. Denne teknologien er bare fundamentet for å skape en digital platform.

Idag finnes det mange vellykkete virksomheter som er en digital plattform leverandør. Noen av disse er store selskapene er Airbnb og Uber. Dette er selskaper som har knekt koden, og har klart å bygge opp en virksomhet utifra verdier som blir skapt på nettop disse digitale plattformene. Her kan vi se at de har kombinert delingsøkonimi med digital teknologi på en helt annen måte en før.

Bildet hentet fra: https://pixabay.com/no/photos/iphone-4s-teknologi-mobil-app-830480/

Hva er Nabobil.no? Hva tilbyr de?

Nabobil.no er et norske selskap som tilbyr privatpersoner å leie ut eller leie biler. Ifølge Nabobil.no står norske biler gjennomsnitt stille i 23 timer daglig, noe som er ganske ekstreme tall. På denne platofotmen har folk i Norge muligheten til å leie ut biler når de ikke er i bruk. Privatpersoner har da muligheten til å leie biler etter behov, og dette kan være reiser, jobbsammenhenger eller bare som et transportalternativ. Denne plattformen kan bli brukt i noen deler av Norge, spesielt i storbyene som for eksempel Oslo hvor bil ikke nødvendigvis er det mest gunstige å eie. Den skal legge til rette for at de som bor i storbyene skal ha muligheten til å kjøre bil, uten å betale alle de løpende utgifter som følger med. Her er det enkle steg som forbrukere kan bruke når de skal bruke denne plattformen. Dette et hentet fra Nabobil.no og forklarer stegene når du skal leie eller leie ut.

De to bildene er hentet fra: https://nabobil.no

Nettverkseeffekten til Nabobil

Nabobil er en digital platform som stadig er i vekst i Norge, og dette er på grunn av noe som heter nettverkseffekter. Nettverkseffekter «oppstår når hver ny bruker av en vare eller tjeneste skaper verdi for eksisterende brukere av varen eller tjenesten«. Dette kan forklares som at tjenesten er avhengig av det finnes flere brukere som tar i bruk plattformen, for å skape verdi for andre. Når det skjer, vil det oppstå en form for dominoeffekt hvor det når ut til flere folk, og det vil oppstå flere deltakere. Nytteverdien vil da øke for forbrukeren, når det er flere deltagere som bruker platformen til Nabobil. På denne måten vil det være enklere å finne en bil i ditt nærområdet, eller enklere å finne brukere som vil leie bilen din. Det er her denne nettverkseffekten er nyttig, hvor antall forbindelser vil øke kjappere enn brukere.

Bildet er hentet fra : https://pixabay.com/no/vectors/tilkoblinger-kommunikasjon-sosiale-2099068/

Hva gjør Nabobil for å senke brukerens transaksjonskostnader?

Ifølge Arne Krokan og boken «Nettverksøkonomi» som han har skrevet består transaksjonskostnader av ulike ledd: Søke- og informasjonskostnader, forhandlingskostnad, beslutningskostnader, evalueringskostnader og tvangskostnader. Disse transaksjonskostnader er den prosessen forbrukere må gjennom, og ressursene de bruker for å bruke et produkt eller en tjeneste.

Søke- og informasjonskostnader: handler det om alle de ressursene en bruker for å finne denne plattformen. I denne delen av prosessen sammenligner brukeren priser, tilgjeninglighet og andre faktorer med andre aktører som tilbyr samme tjeneste. Ifrohold til Nabobil, kan det være andre billigere altenrtiver i noen forhold. Hvis en bruker skal fra A-B som har en kort avstand, kan kollektiv eller andre transportmidler være gunstigere. Når forbrukeren har valgt å velge Nabobil sin tjeneste, har de mukgohet til å finne den nærmeste leie bilen for den mest gunstige prisen etter kravene til kunden.

Forhandlingskostnad: er ressursene som går med for å forhandle om en pris, levering, kjøpsvilkår og andre faktorer. Nabobil har en app eller en hjemmeside som viser deg ulike priser etter de kravene forbrukeren har valgt. Her vil vil det komme opp ulike prisforslag avhenging av krav, og hva slags typer bil en ønsker seg. På denne måten er det ikke mye rom for forhandling, men en fastpris som forbrukeren kan velge utifra hvem som passer best. Her vil ikke forbrukeren bruke mye ressurser, men velge utføra hva som passer formålet best, og hva som er mest gunstig.

Beslutningskostnader: er når forbrukeren skal velge hvilke bil som skal bli valgt. Her velger forbrukeren utifra kravene og hvilke alternativer som passer best. Nabobil gjør det lettere for forbrukeren å velge, ved at de har tidligere kunder som har lagt igjen sine opplevelser når de har brukt tjenesten.

Evalueringskostnader: tar for seg om tjeneste lever opp til forbrukeren forventinger når den valgte Nabobil sine tjenester. Etter at du har brukt tjenesten deres, har du mulighet til å vurdere opplevelsen slik som andre har gjort tidligere. Her er det mulighet for at denne evalueringskostnad blir lavere, ettersom at forventingene samsvarer med evalueringer som tidligere kunder har gjort.

Tvangskostnader: oppstår når tjenesten som blir levert ikke er som forventet, eller at det oppstår problemer underveis som gjør at kunden må bruke ressursen på å klage eller få igjen pengene sine. Nabobil har en ordning slik at slike tilfeller blir minsket. Den fungerer slik at utleier må dokumetere bilen i form av bilder og en beskrivelse av bilen og dens tilstand før utleie. Leieren gjør det tilsvarende og på denne måten må begge parter dokumentere og problemer blir unngått.

Kilder:

https://nabobil.no/help/section/202997545/Slik-fungerer-Nabobil

Krokan, Arne. 2019. Nettverksøkonomi : Digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

En kommentar om “Nabobil- en digital platform

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *