Uncategorized

Refleksjonsnotater del 1

Publisert den

I dette innlegget skal jeg snakke litt om hva jeg har lært i dette faget, litt egne tanker for fra meg, og hva jeg syntes er viktig, og hvor mye det har endret mitt synsvinkel. Det første jeg vil starte med er at jeg har løst utrolig mye nyttig i løpet av første delen av […]

Uncategorized

Hva er en blokkjede og hvordan vil det påvirke Norge?

Publisert den

I dette innlegget skal jeg snakke om blokkjedeteknologien og hvordan det kan potensielt bli brukt aktivt i Norge. Blokkjeder har blitt knyttet opp mot kryptovaluta, spesielt rettet mot Bitcoin. Denne blokkjeden stammer og startet med nettopp denne kryptovalutaen, og bygger seg videre mot andre måter å bruke denne teknologien. Nemlig dette med å utveksle data, […]

Uncategorized

Nabobil- en digital platform

Publisert den

I dette innlegget skal jeg ta for meg den norske plattformen Nabobil.no. Her skal jeg snakke om hvordan bedriften opererer, aktører, forbrukere og hva den gjør får å senke brukerens transaksjonskostnader. Hva er en platform? En plattform kan forklares som en forretningsmodell som skaper en form for verdi, når en transaksjon oppstår mellom to eller […]

Uncategorized

Alt vi endres

Publisert den

I de tidligere blogginnleggene har jeg snakket om kunstig intelligens, og robotteknologi. I dette blogg innlegget skal jeg ta for meg teknologi som kommer til å revolusjonere alt vi kjenner til idag. I løpet av de siste årene har vi blitt introdusert til teknologi som kan endre samfunnet. Noen av disse er VR, AV, og […]

Uncategorized

Kunstig intelligens-venn eller fiende?

Publisert den

I mitt forrige blogginnlegg drøftet jeg om begrepet kunstig intelligens, og litt om hva slags type robotteknologi som finnes idag. I dette blogginnlegget skal jeg drøfte om hva slags sosiale konsekvenser vi mennesker kan få i fremtiden. Er denne teknologien virkelig en trussel? Kommer vi til å miste jobbene våre? Kommer robotene til å ta over? Hvilke etiske […]

Uncategorized

Kunstig intelligens

Publisert den

I dette blogginnlegget skal jeg snakke om begrepet kunstig intelligens.  Jeg skal ta i utgangspunktet i vår andre forelesing med Arne Krokan, og her var kunstig intelligens et hovedtema som ble godt drøftet. I blogginnlegget skal jeg avslutte med en artikkel som er relevant og tar for seg nettopp dette tema Maskiner tar over oppgavene? Forelesingen […]

Uncategorized

Roboter og teknologi tar over

Publisert den

I vårt andre blogginnlegg fikk vi i oppgave om å skrive om noe vi syntes var interessant fra forelesningen vi hadde. Her var det en del temaer som tok oppmerksomheten min, og et av disse var utvikling av teknologi. I fremtiden sies det at roboter og teknologien kommer til å kontrollere jobbene våre, og prege store […]

Uncategorized

Student under corona

Publisert den

Denne pandemien har virkelig hatt en stor påvirkning i hverdagen til veldig mange, og har spesielt rammet oss studenter. Jeg snakker kanskje ikke bare for meg selv, når jeg sier at dette året har gått ekstremt fort. Mange faktorer har preget skolehverdagen min, og det er stadig mange endringer som vi må forholde oss til. […]